در زیر نکاتی جهت رعات بهداشت و تضمین سلامت گوشت بوقلمون در مراحل مختلف مصرف ارائه می شود:

تمیزکردن - هرآنچه که با گوشت خام تماس داشته را با آب گرم و صابون به خوبی بشویید.

 • دست هایتان
 • تخته برش گوشت
 • سطح کابینت، سینک و...
 • ظروف مورد استفاده هنگام تمیز کردن
 • سینی فر یا ابزار گریل

جداکردن - ترجیحا از وسایل و ابزار مجزا جهت برش گوشت خام استفاده کنید تا از انتقال آلودگی احتمالی به سایر مواد اولیه جلوگیری شود.

 • از تخته برش مجزا استفاده کنید.
 • از چاقو و ابزار مجزا استفاده کنید.
 • هنگام خرید در کیسه مجزا قرار داده شود.
 • در کیسه یا ظروف دربسته نگهداری شود.
 • هرگز گوشت خام را روی گوشت پخته قرار ندهید.

پختن - گوشت را به طور کامل بپزید تا همه باکتری های احتمالی موجود در گوشت خام از بین بروند.

 • همیشه گوشت را تا حدی بپزید که دمای آن به 75 درجه سانتیگراد برسد. بهتر است از یک ترمومتر مخصوص گوشت برای اطمینان از دستیابی به این دما استفاده کنید.
 • جهت تهیه بوقلمون درسته در فر دمای آن بایستی به حدود 85 درجه سانتیگراد برسد. یک ترمومتر را در عمیق ترین قسمت ران بوقلمون فرو کنید و دما را چک نمایید.
 • هرگز گوشت نپخته یا نیم پخته را نخورید.

نگهداری در یخچال - نگهداری گوشت در دمای مناسب، سلامت گوشت را تضمین می کند.

 • یخچال را در دمای 4 درجه سانتیگراد یا کمتر تنظیم کنید.
 • برای آب کردن یخ گوشت یخ زده، آن را در ظروف دربسته درون یخچال بگذارید.
 • گوشت تازه یا گوشت یخ زده ای که در یخچال آب شده، بیش از 3 روز در یخچال نماند.
 • گوشت پخته شده را حداکثر 2 ساعت بعد از پختن درون یخچال بگذارید.
 • گوشت پخته شده درون یخچال را حداکثر ظرف 3-4 روز مصرف کنید.

Go to top