ما با داشتن تعداد زیادی از مزارع تحت پوشش و مجوزهای لازم آمادگی عرضه گوشت بوقلمون جهت بازارهای صادراتی را داریم. برای اطلاعات بیشتر با بخش صادرات ما تماس بگیرید.

 

Go to top